tisdag 12 maj 2009

Var får alla genier sina idéer ifrån?

Läste just en intressant artikel: http://www.creativethinking.net/DA01_ATheoryAboutGenius.htm?Entry=Good

Var får alla genier sina idéer ifrån? Vad är det gemensamma som skapade Mona Lisa precis som det födde tankarna om relativitetsteorin? Vilka likheter finns det i Einsteins, Edisons, daVicis; Darwins, Picassos, Michelangelos, Galilieos, Freuds and Mozarts sätt att tänka? Och vad kan vi lära från dem?!
I många år försökte forskarna studera genier och föra någon form av statistik. 1904 gjorde Havelock Ellis en studie som visade på att de flesta genier föddes när deras pappor var äldre än 30 och mammor yngre än 25 och var oftast sjukliga som barn.
Andra studier visade att många genier var ogifta, faderslösa eller moderslösa. I slutet kom man fram till att studierna visade inte på någonting.
Andra studier försöker visa på länken mellan intelligens och geni. Men personer med det högsta IQet i världen kan inte lösa alla problem för den behöver inte alltid vara speciellt kreativ. En person kan i andra hand vara väldigt kreativ men har inte speciellt högt IQ.
De flesta normalbegåvade kan lösa problem på ett eller annat sätt. Men detta på ett inlärt sätt, vi svarar som vi gjort tidigare eller någon annan gjort tidigare, och känner oss ganska trygga i det.
Ett geni däremot funderar ut hur många sätt han/hon kan lösa problemet på. Och hur många sätt man kan se problemet på.
Einstein fick till exempel frågan vad som var skillnaden mellan honom och en normalbegåvad person. Han svarade: om en person blir ombedd att hitta en nål i en höstack kommer han troligtvis att göra det och bli glad när han hittade en nål, jag däremot hade fortsatt leta efter alla nålar som möjligtvis finns där.
Vi är alla formade och fulla av idéer som vi har lärt oss och känner oss trygga i. Men låter vi aldrig tankarna få variera så kommer de snart att stagnera och mista sin kraft. Det är då vi blir omkörda av våra konkurrenter som plötsligt är miltals framför oss.

Tänktvärt:
In 1899 Charles Duell, the Director of the U.S. Patent Office, suggested that the government close the office because everything that can be invented has been invented.

In 1923, Robert Millikan, noted physicist and winner of the Noble Prize, said there is absolutely no likelihood that man can harness the power of the atom.

Phillip Reiss, a German, invented a machine that could transmit music in 1861. He was days away from inventing the telephone. Every communication expert in Germany persuaded him there was no market for such a device as the telegraph was good enough. Fifteen years later, Alexander Graham Bell invented the telephone and became a multi-millionaire with Germany as his first most enthusiastic customer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar