fredag 27 februari 2009

Denna underbara Bokrea!

Vilket möjlighet till nya inspirationskällor! Nu kostar böckerna om hundpsykologi 19 kr och hjärngympaböckerna 29 kr. Eller vad sägs om en fantastisk kokbok som dom nästan slänger efter dig eller en bok med 19 olika tofflor? Alla böcker om udda ämnen är en stor källa till nya idéer och det är nu man verkligen kan fynda kreativitet.
Just detta med att kombinera två helt osannolika saker med varandra är kanske en av de mest spännande teorierna kring att komma på nya Innovationer. I boken "Medicieffekten" skriver Frans Johansson om just detta fenomen. Han beskriver de mest tokiga kombinationer av kunskapsområden som lett till helt nya fantastiska idéer och hur vi kan göra för att också uppnå den här effekten. Ett av de första exemplena i boken är om arkitekten Mick Pearce, som fick i uppdrag av Old Mutal att bygga en attraktiv och funktionell kontorsbyggnad som inte använder luftkonditionering, i Zimbabwes huvudstad Harare.
Det kan ju låta omöjligt eftersom det blir riktigt varmt i Harare. Men Pearce kände sig redo för utmaningen och genom att titta på hur termiter kyler ned sina tornliknande lerstackar hittade han en lösning. Termiterna måste hålla en temp på 31 grader C för att viktiga svampar ska kunna växa. Det är inte helt lätt eftersom temperaturen på de afrikanska slätterna kan variera mellan +5 till +40 grader C på ett dygn. Ändå klarar temiterna det genom att system där luft förs in längst ner i stacken till kammare med kall luft, varefter den nedkylda luften leds upp genom stacken. Genom att ständigt bygga nya kanaler och stänga gamla kan de reglera temperaturen mycket exakt.
1996 invigdes kontorsbyggnaden, som kallas Eastgate. Den har en konstant temp på 23-25 grader C och är Zimbabwes största kontors och butikskomplex.
Detta är en liten liten försmak till vad man kan läsa om i "Medicieffekten", som vi anser vara en av de mest spännande böckerna om kreativitet. För att den går steget längre. Jag tvivlar på att just den finns på bokrea, men den kan man med glädje skaffa sig ändå. Det man däremot kan fynda på rean är sådana böcker du aldrig skulle köpt annars, men som du nu kan kombinera med något och nå oanade höjder.

Lycka till

Myten om Brainstorming

Brainstorming är ett tillvägagångssätt som används ofta när man ska idégenerera. Alla samlas runt ett bord och ska bara spruta ur sig idéer. Många har en föreställning om att:
- Fler huvud tänker bättre än ett, eller att
- Fler kompetensområden ger ett bättre resultat
- Att synergieffekten blir stor när man är flera som idégenererar.

I samband med att uppfinnaren till brainstormingen (Osborne) kom på Brainstormingen hade han ett antal regler som alla var tvungna att följa för ett lyckat resultat. (Se längst ner i inlägget) Den var revolutionerande när den kom och var länge ganska ensam som idékläckningsmetod.
Men på 70 - talet gjordes en studie av Diel & Stroebe, där de kontrollerade idéer med hjälp av ett experiment. De använde för alla ett okänt problem (en extra tumme) och mätte sedan idéernas originalitet både i grupp och individuellt.
Resultatet blev att individerna var minst lika kreativa som gruppen, och ofta MER!

Orsaken till detta är flera men för att nämna några:
- Man känner inte till reglerna om brainstorming som Osborn skapade.
- Deltagarna kan bli hämmade av varandra
- Man fixeras lätt vid ett spår
- Det kan förekomma social loafing (presterar sämre i grupp)
- Inom gruppen finns det ofta hierarkier
- Deltagarna kan styras av sin egen egoism
- Man kan bli blockerad av varandra

Varför fick man då dessa resultat?
Detta har givetvis flera svar, men det handlar till stor del om gruppdynamik och dålig förberedelse inför uppgiften.

Här kommer därför några förslag till hur man kan få grupper att fungera bättre under ett idéarbete:
- Se till att alla känner till reglerna om brainstorming
- Tokiga och roliga är jättebra
- Se till att människorna är bekanta med varandra
- Respektera olikheter i gruppen, det är positivt
- Jobba först individuellt - SEN i grupp
- Bidragsgivare ska inte vara anonym
- Nya brainstormingsteorier (Vänd dig om eller Slipwriting)

Alltså visar forskning att brainstorming är väldigt ineffektivt. Folk håller inne med viktiga idéer (de vågar inte säga dem) och de känner inte till reglerna för brainstorming.

Däremot kan den funka om man jobbar med att förbereda gruppen riktigt bra innan man sätter igång. Alla måste inte gilla varandra, men respektera varandra. Låt folk tänka själva först innan man kopplar ihop dem i gruppen. Använda nyare varianter av Brainstorming som t ex: vänd dig om, eller slipwriting här nedanför:

Slipwriting ( en bättre form av Brainstorming)

Problem ska formuleras TYDLIGT

1. Arbeta ensam i ca 5 minuter och skriv ned alla era idéer på en liten papperslapp så att endast du kan identifiera dem

2. Sätt er i grupp och samla ihop alla papperslappar och försök kombinera de olika idéerna med varandra

3. Lyssna noga på varandras inspel och sporra varandra

Kom ihåg grundprinciperna för Brainstorming:

- Utgå från ett tydligt formulerat problem

- Kritik är inte tillåtet (evaluering sker efteråt)

- Alla typer av idéer, även tokiga, är välkomna (alla är bra)

- Utnyttja gruppens resurser (olika erfarenheter) och se till att alla deltar

- Sträva efter att generera många idéer

Arbeta snabbt för att undgå logiska processer och beslutsfattande (utvärderingen sker som sagt var efteråt)


torsdag 26 februari 2009

Vänd dig om

Vi fick den här övningen av vår lärare i kreativitet, Per Kristensson. En mycket effektiv övning för att identifiera dolda antaganden.

Vänd dig om (turn around) är en kreativitetsteknik so skapades under 80-talet av en amerikansk kreativitetskonsult (M Mihalko). Han skapade tekniken efteratt ha gjort noteringen att väldigt många framgångsrika innovationer egentligen var ett resultat av att ngn framgångsrikt lyckats identifiera en mängd antaganden som alla vi andra tagit alldelens för givet. När väl någon ifrågasatt de dolda antagandena så var det ofta lätt (-are) att komma på idén ifråga.

Exempel: Polaroid kameran, med uppfinnaren Edwin Land som ifrågasatte antagandet att all framkallning skulle ske i en kameraaffär, (med två veckors väntetid).

Tillvägagångssätt:

1. Gå igenom exemplet och läs igenom hela övningen innan du/ni börjar

2. Se till att ALLA som ska vara med på övningen är fullständigt uppdaterade om problemet ifråga. (Var mycket noggranna med att formulera problemet tydligt)

3. Lista alla antaganden som finns gällande problemet. Börja med de mest uppenbara och gå sen vidare med de mindre uppenbara antagandena.

4. Reversera alla antaganden. DVS vänd på dem.

5. Använd varje reverserat antagande för att komma på en idé.

6. Evaluera

Exempel:

Föreställ dig att du är föreståndare på det lokala ridhuset och vill öka intäckterna på ridskolan.

Konstatera givna antaganden

- Ridskoleelever är mest tjejer mellan 10 och 15 år

- De kommer hit för att vara med hästarna

- Ridskoleelever vill lära sig att rida

- Det är oftast föräldrarna som betalar barnens lektioner

- Familjer i dag har svårt för att ha egen häst hemma

- osv

Vänd på ovanstående antaganden

- Ridskoleelever är pojkar över 15

- De kommer hit för att vara med kompisar

- De vill inte lära sig att rida

- De betalar sina lektioner själva

- De har möjlighet att ha egen häst här

Nyttja de omvända antagandena till att generera idéer

- Skapa en ridskola med enbart manliga instruktörer

- Bilda grabbkvällar

- Ge andra kurser än ridning, ex hovslagarkurser, hästtrickkurser, mm

- Eftersom de betalar för sina lektioner bestämmer de vem som ska vara deras ledare. Inte ridskolan.

- Tillåt ”kunderna” att köpa in sig i en häst, ungefär som i travhästar. Olika kostnader beroende på hur mycket tid man får med hästen.

Tekniken vänd dig om är utmärkt eftersom ett problem vid problemlösning och kreativitet ofta är de dolda antaganden vi bär med oss. Vår hjärnas självorganiserade sätt att fungera gör att endast de mest uppenbara är synligt för oss. Saker vi gjort till rutiner är svåra att uppmärksamma. En viktig nyckel i tekniken är att lista många av de antaganden som vi har – och sedan vända på dem. Därefter kan väldigt nya och oväntade lösningar dyka upp.