fredag 20 mars 2009

Random Input

Det var ett tag sen vi delade med oss av en kreativitetsövning och därför kommer nu den bästa av dem alla, Random Input. Även denna övning har vi fått av vår lärare, Per Kristensson. Det är vår absoluta favorit när vi jobbar med nya idéer, just därför att den verkligen kopplar bort hjärnan från det logiska tänkandet. Man kan behöva köra den någon gång innan man verkligen kommer underfund med den, men det är det värt!

Random Input (Slumpordstekniken, av Edward de Bono)
Slumpordstekniken är en mycket effektiv metod för kreativt tänkande som är ganska enkel att använda. Speciellt lämplig är den när en grupp människor behöver generera vilda (udda, originella, helt nya) idéer.

Slumpen är utgångspunkten för metoden och används för att bryta med det vanliga logiska tänkandet som ofta går i vissa mönster. Associationen av ett ord som tillämpas i ett nytt sammanhang ger kombinationer som ofta (men inte alltid) leder till så kallade Eureka - effekter, oväntade insikter. Vid ett första tillfälle kommer det nya, ihopkopplade, förslaget att verka främmande men tack vare att vår hjärna är tränad i logiskt tänkande kommer lösningen snart att framstå som fruktbar.

Det sägs att Newon fick idén om gravitationslagen när han satt under ett träd och tänkte när han fick ett äpple i huvudet. Med slumordstekniken kan vi producera våra egna slumphändelser. Slumpord kan vara ord, händelser eller metaforer. Några sätt att få tag i slumpmässiga ord är:

- Samla en skål full med skrivna lappar, eller klipp ut dem direkt från en tidning. Blunda och ta upp en lapp med ord.
- Gör en egen lista med 60 ord. Titta på din klocka och se efter vilken sekund det är, använd detta nummer för att välja ord.

Gör sedan en lista på associationer till dina ord. Du kan sedan utgå ifrån associationerna och kombinera dem med ditt problem! Detta är metodens kärna. Första gången kommer det kännas lite svårt men du kommer snabbt att bli bättre. När ni blivit mer vana kan man låta de andra gruppmedlemmarna komma med repliker på din association. (I ett heterogen grupp brukar associationerna vara vitt skilda).

Det är också viktigt att du inte diskvalificerar den första tanke du fått. Sitter du för länge kommer du endast komma på logiska och redan uttänkta idéer. Säg därför vad som dyker upp i ditt huvud - förefaller det knasigt kan säkert dina gruppmedlemmar hjälpa dig.

När du valt ett ord, lista ordets attribut (funktioner, utseende) och associationer. Tillämpa dessa för att se hur det står i relation till ditt givna problem.

Eftersom hjärnan är ett självorganiserade system kommer nästan alla slumpmässiga ord att resultera i olika förslag. Några verkar dumma först, men när allt kommer omkring kastar de (ofta) nytt ljus på ditt problem, som du aldrig kommit på om du tänkt i dina vanliga banor. Följ dina tankar från det slumpmässiga ordet, bry dig inte om huruvida det verkar logiskt eller inte, och säg vilka tankar som kommer upp. Logiken kommer så småningom.

Övning:
Hälsosamt leverne har blivit ett honnörsord. Det förefaller som om alla vill äta bättre och träna mer. Men att ändra sitt leverne och börja leva hälsosamt är svårt och kräver stöd. Detta öppnar upp möjligheter för nya innovationer som hjälper människor i deras strävan efter ett hälsosammare leverne.

Du är härmed konsulterad i syfte att hjälpa människor att leva mer hälsosamt. Du ska utgå från nuvarande kompetens och erfarenheter. Till din hjälp har du alla dina livserfarenheter samt kreativitetstekniken random input.

För att avgränsa problemet något vill jag att ni har i åtanke att ni kan attackera problemet från ett antal olika håll, t ex kan ni jobba för att komma på lösningar som gör det lättare att köpa vissa typer av matvaror, eller att undvika andra varor (mindre hälsosamma), eller så kan ni jobba för att identifiera mer precist definierade kundsegment som är intresserade av en viss typ av hälsotjänster (gym), alternativt kan ni underlätta livsstilar (lev grönt). Tanken är således (helt) fri!

Gör denna övning om tre till fem deltagare - varav en är ordförande. Lista era idéer på papper. Den som börjar som ordförande i gruppen får ytterligare en drös med slumpord. När ni hållit på i femton minuter kan ni undersöka om det går att sammankoppla några av era nykläckta idéer till en större idé. (Kombinera)

Problem: Stötta människor i deras strävan att leva ett hälsosammare liv.

Slumpord: Klister, apelsin, barfota, lampa, telefon, gräsmatta, pigg, trött, glad, hoppfull, måndag, söndag, katt, godis, rolig, hund, påse, fotografi, teknik, strumpa, symaskin, text, inbrott, tiger, bebis, gatubrunn, sommaräng......
Hitta på fler ifall det behövs!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar